[[pl]]Kancelaria Radców Prawnych[[en]]Office of Legal Advisers

proj. inż. arch. Rafał Specylak-Skrzypecki
fot. PATECH/ Paulina Burza Burzyńska

[[pl]]Projekt architekta Rafała Specylak-Skrzypeckiego wraz z naszym precyzyjnym wykonaniem mebli to połączenie, które sprawdziło się świetnie we wrocławskiej Kancelarii Radców Prawnych Czapczyński. Przeważająca biel i czerń, minimalizm dodatków oraz dbałość o najmniejszy szczegół dumnie podkreślają rangę tego miejsca. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ wiemy, jak szczególnym miejscem jest Kancelaria. Każdy klient powinien czuć się tu bezpiecznie i komfortowo.[[en]]Architect Rafał Specylak-Skrzypecki's design and our precise execution of the furniture is a combination that has worked out in the Wrocław Czapczyński Law Firm of Attorneys. The predominant whiteness and blackness, minimalism of accessories and attention to the smallest detail proudly emphasize the importance of this place. It was very important for us because we know how special the Law Firm is. Every client should feel safe and comfortable here.

No items found.

[[pl]]Zakład produkcyjny[[en]]Production site

[[pl]]Dane do faktury[[en]]Invoicing details

Social Media

Patech
[[pl]]Realizacje[[en]]Portfolio
[[pl]]O nas[[en]]About us
[[pl]]Kontakt[[en]]Contact